Regulamin Sklepu

 

Regulamin Sklepu

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy SKLEP SZYNAKA.pl prowadzony jest przez firmę

SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o., ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa, NIP 744-15-86-760, REGON 511339065, Numer KRS 0000160927

Konto bankowe sklepu: PKO SA Iława PLN nr 86 1240 1604 1111 0000 1388 5809 i znajdujący się na stronie internetowej www.Sklep.szynaka.pl

Sklep umożliwia dokonywanie zakupów mebli za pośrednictwem Internetu. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. W sklepie podajemy ceny brutto ( razem z podatkiem VAT).

3. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które są podawane przy każdym produkcie oddzielnie. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi towaru lub regionu przesyłki.

4. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego SZYNAKA.

5. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

6. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon/fax może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówień, udostępnionego na www.sklep.szynaka.pl oraz zaakceptowanie regulaminu.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówień – o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane jak również nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień. Zawsze jednak w takich sytuacjach kontaktujemy się z Zamawiającym.

10. Zamówienie wymaga potwierdzenia. Niepotwierdzone zamówienia nie będą realizowane chyba, że pomimo braku potwierdzenia Zamawiający dokona płatności. Dokonanie płatności jest traktowane jako przyjęcie warunków sprzedaży naszego sklepu internetowego.

11. Towar jest wysyłany wyłącznie po dokonaniu płatności. W wyjątkowych sytuacjach za pobraniem lub na przelew – na podstawie osobnych umów.

12. Termin realizacji zamówienia – do 10 dni roboczych. W przypadku braku towaru na magazynie termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

 

13. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ INTERNET:

- Wybierz produkt, zapoznaj się z ceną itp.,

- Kliknij ikonę „dodaj do koszyka”,

- Pokaże się zawartość koszyka, przeanalizuj poprawność składanego zamówienia,

- Wypełnij dane bilingowe tj. e-mail, imię i nazwisko, ulicę, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, telefon oraz cyfry z obrazka,

- Kliknij „Akceptuję regulamin”,

- Kliknij ikonę „ przejdź do potwierdzenia”,

- Sprawdź ponownie poprawność zamówienia,

- Potwierdź zamówienie,

- Potwierdź zamówienie, które zostało wysłane na Państwa e-mail,

- Otrzymasz e-maile, które będą Cię informowały o statusie zamówienia tj. anulowane, oczekujące, w trakcie realizacji, zrealizowane.

 

SPOSÓB DOSTAWY

14. Koszt dostawy jest automatycznie doliczany do złożonego zamówienia.

15. Przesyłka dostarczana jest w wybrany przez Zamawiającego sposób:

- dostawa przez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres,

- odbiór własny.

16. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy towaru na skazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy (data) ustalany jest indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny z Zamawiającym. Nie ma możliwości wyboru godziny dostarczenia towaru.

17. W przypadku odbioru własnego, koszty dostawy wynoszą 0 zł.

18. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

19. Wniesienie dostarczonych produktów pozostaje w gestii Zamawiającego.

20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

21. Trzykrotne niepodjęcie przesyłki przez Zamawiającego jest równoznaczne z tym, że Sklep może odstąpić od umowy, przy czym kwota wpłacona za towar może zostać zarachowana na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.

22. Odbiór towaru przez Zamawiającego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis traktowany jest jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Do odebrania przesyłki niezbędny jest dowód osobisty.

23. Podczas odbioru towaru Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Nabywca zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamawiany produkt.

24. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy, wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.

 

REKLAMACJE I ZWROT TOWARU

 

25. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.

26. W razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Kupujący winien  spisać, w obecności osoby dostarczającej towar, protokół niezgodności. Protokół stanowi załącznik  do zgłoszenia reklamacyjnego.

27. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. Nr 22, poz.271), składając Sklepowi oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

28. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty , a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie w oryginalnym  opakowaniu z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły  śladów użytkowania.

29. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient.

30. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na konto Kupującego.

31. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów odesłania produktu.

32. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą kodeks cywilny , w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy uszkodzenia nastąpiły na skutek złego montażu bądź produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi  za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Wskazany zapis nie narusza praw konsumentów o jakich mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. Nr 22, poz.271

33. Reklamacje dotyczące różnicy w odcieniu wybarwienia płyty laminowanej, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora lub przeglądarki internetowej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe i kolorystycznie mogą różnić się od dostępnych.

34. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej, na adres „SZYNAKA - MEBLE” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa.

 

POUFNOŚĆ DANYCH

35. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o. do celów marketingowych i ewidencyjnych.

36. Firma SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych, osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody klienta, z wyjątkiem gdy wymaga tego odgórny nakaz prawny lub inna sytuacja kryzysowa.

37. Wszystkie dane wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby firmy SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o., związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Firma SZYNAKA – MEBLE Sp. z o.o., dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane, w tym opis i dane techniczne produktów prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez Klienta zamówienia, nie pokrywałoby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, z godnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. Nr 22, poz.271). Kolory prezentowanych wybarwień mogą się nieznacznie różnić od tych w rzeczywistości ze względów technologicznych. Kolory często uzależnione są od ustawień parametrów monitora lub przeglądarki internetowej.

39. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta.

40. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.

41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.